Thông tin doanh nghiệp được tổng hợp từ các nguồn công khai nhưng Vietnamnay chưa xác thực được với Doanh nghiệp nên chỉ mang tính tham khảo

Chi nhánh công ty TNHH MTV du lịch công đoàn Việt Nam tại Quảng Ninh

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Bãi Cháy, TP Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 033 - 3844740/ 6251888
Fax : 033 - 3844303
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Tên giám đốc : Nguyễn Trọng Đàm