CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN ĐÀI

NGUYEN DAI JOINT STOCK COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Đường Trới Vũ Oai, Thôn An Biên, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tên giám đốc : PHẠM VĂN NGHỊ