2870

Công ty CP vật tư thiết bị mỏ Hà Thắng

Địa chỉ : Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
Điện thoại : 0903220486
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Công ty CP vật tư thiết bị mỏ Hà Thắng

Lĩnh vực kinh doanh :
• Mua bán vật tư thiết bị mỏ khai khoáng , vật tư tổng hợp
Địa chỉ : Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
Điện thoại : 0903220486
Email : Đăng nhập Can view
Ngày cấp : 25/10/2015
Ngày thành lập : 25/10/2013
Tên giám đốc : Vũ Mạnh Thắng

Customer objects

Doanh nghiệp và tư nhân

Sản phẩm dịch vụ chính

Mua bán vật tư thiết bị mỏ khai khoáng , vật tư tổng hợp