CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU A - N - T
A - N -T EXPORTING PRODUCITON LIMITED COMPANY

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU A - N - T

A - N -T EXPORTING PRODUCITON LIMITED COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Nam Hả, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Tên giám đốc : PHẠM VĂN BẨY