9302

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HOÀNG NGỌC

Địa chỉ : Số 84, Kênh Liêm, Tổ 1, Khu 1, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long,T.Quảng Ninh
Điện thoại : 033.820366
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HOÀNG NGỌC

Lĩnh vực kinh doanh :
• Kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện điện tử tin học điện lạnh, thiết bị văn phòng. Cung cấp dịch vụ về công nghệ thông tin. Kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch, Kinh doanh khai .
Địa chỉ : Số 84, Kênh Liêm, Tổ 1, Khu 1, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long,T.Quảng Ninh
Điện thoại : 033.820366
Email : Đăng nhập Can view
Tên giám đốc : Lương Hoài Ngọc

Intro CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HOÀNG NGỌC

Kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện điện tử tin học điện lạnh, thiết bị văn phòng. Cung cấp dịch vụ về công nghệ thông tin. Kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch, Kinh doanh khai .